waranara ....ครบถ้วน สะดวกสบาย ให้ความสุข ในทุกเวลาของการอยู่อาศัย….บ้านวรนรา

บ้านวรนรา

แบบธรรมดา

พื้นที่ใช้สอยรวม 129 ตร.ม. บนพื้นที่เริ่มต้น 60 ตร.วา

สำหรับการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัว ที่ต้องการดีไซน์

เน้นความอบอุ่นเป็นส่วนตัว พรั่งพร้อมกับพื้นที่ใช้สอยที่ครบครัน

1 ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องนอนเล็ก 2 ห้องน้ำ

1 ห้องครัว ห้องรับแขก และห้องอาหาร

ห้องนอน 1   3.25 x 4.00 ม.

ห้องนอน 2   3.25 x 3.30 ม.

ห้องนอน 3   3.00 x 3.30 ม.

ห้องน้ำ 1   1.60 x 3.00 ม.

ห้องน้ำ 2   1.80 x 1.90 ม.

ห้องโถง   3.00 x 5.60 ม.

ห้องอาหาร   3.00 x 3.30 ม.

ห้องครัว   2.10 x 3.30 ม.