WARASIRIN ...ความลงตัว ที่สุขสบาย แต่มีรสนิยม….บ้านวรศิริน

บ้านวรศิริน

แบบธรรมดา

พื้นทีใช้สอย 126 ตร.ม. บนพื้นที่เริ่มต้น 60 ตารางวา

บ้านที่ผสมผสานความเป็นไทยร่วมสมัย

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต คนรุ่นใหม่ ด้วย

การวางแบบบ้านโดยเน้นประโยชน์ใช้สอยเต็มพื้นที่

1 ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องนอนเล็ก

แบ่งสัดส่วนครัว และห้องอาหารอย่างลงตัว

บ้านวรศิริน (จอดรถ 2 คัน)

ห้องนอน 1   4.90 x 3.30 ม.

ห้องนอน 2   3.50 x 3.00 ม.

ห้องนอน 3   3.50 x 3.40 ม.

ห้องน้ำ 1   2.90 x 1.60 ม.

ห้องน้ำ 2   1.90 x 1.90 ม.

ห้องโถง   2.90 x 2.90 ม.

ห้องอาหาร   5.60 x 3.40 ม.

ห้องครัว   3.00 x 2.10 ม.